“Bánh tráng Phú An” đoạt giải nhất cuộc thi ảnh Tự hào hàng Việt 2016