028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức Văn hóa

Cuốn sách Từ “Đường cách mệnh” đến “Sửa đổi lối làm việc” - Ánh sáng xuyên thế kỷ

(VOH) - Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM vừa giới thiệu đến độc giả quyển sách “Từ “Đường cách mệnh” đến “Sửa đổi lối làm việc” - Ánh sáng xuyên thế kỷ” của GS.TS. Bùi Đình Phong.

Quyển sách “Từ “Đường cách mệnh” đến “Sửa đổi lối làm việc” - Ánh sáng xuyên thế kỷ” của GS.TS. Bùi Đình Phong được giới thiệu nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

cuon-sach-tu-duong-cach-menh-den-sua-doi-loi-lam-viec-anh-sang-xuyen-the-ky-voh.com.vn-anh1
Tác phẩm Từ “Đường cách mệnh” đến “Sửa đổi lối làm việc” - Ánh sáng xuyên thế kỷ” của GS-TS Bùi Đình Phong.

Tác phẩm gồm có 4 chương:

Chương đầu: “Đường cách mệnh” và “Sửa đổi lối làm việc” trong kho tàng di sản Hồ Chí Minh. Trình bày khái quát một số vấn đề trong nghiên cứu di sản Hồ Chí Minh như sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nói và làm, xây đi đôi với chống. Đặc biệt, trình bày và phân tích khái quát một số tác phẩm, bài viết, bài nói trong chuỗi các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh để thấy giá trị của tất cả tác phẩm và mối liên hệ mật thiết giữa các tác phẩm, từ đó gợi mở, tiếp tục suy nghĩ, nghiên cứu để đi tới xác định bộ Hồ Chí Minh, Toàn tập là bảo vật quốc gia.

Chương Một: Tác phẩm “Đường cách mệnh” - Nghiên cứu bối cảnh ra đời, nội dung và giá trị cốt lõi của tác phẩm.

Chương hai: Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” - Nghiên cứu sự ra đời, nội dung cơ bản và giá trị lý luận - thực tiễn của tác phẩm.

Chương cuối: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng “Đường cách mệnh” và “Sửa đổi lối làm việc”.

Nhìn lại các nội dung đã trình bày, phân tích tính thời đại và thời sự của tác phẩm. Làm rõ ý nghĩa “xuyên thế kỷ” của hai tác phẩm đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Đại hội XIII trình bày.