028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Học tập, Vật lý

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý (có đáp án và hướng dẫn giải đề)

(VOH) - Vật lý là môn thi THPT Quốc gia, sau đây giáo viên Phạm Đức Cường ( Tổ Lý ) trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến sẽ chia sẻ đề thi thử môn Lý cho các bạn học sinh ôn tập luyên thi tại nhà.

Ðề thi thử tốt nghiệp quốc gia Môn VẬT LÝ - Mã đề: 101

Thời gian làm bài: 50 phút

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-0

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-1

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-2

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-3

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-4

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-5

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-6

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-7

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-8

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-9

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-10

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-11

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-12

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-13

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-14

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-15

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-16

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-17

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-18

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-19

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-20

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-21

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-22

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-23

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-24

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-25

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-26

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-27

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-28

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-29

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-30

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-31

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-32

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-33

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-34

voh.com.vn-de-thi-thu-thpt-mon-vat-ly-co-dap-an-va-huong-dan-giai-de-35

Người biên soạn:

Giáo viên. Phạm Đức Cường ( Tổ lý ) _ Trường THCS - THPT Nguyễn Khuyến

Xem hướng dẫn giải đề thi thử thpt Vật Lý - Mã đề 101


ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN VẬT LÝ - Mã đề: 102

Thời gian làm bài: 50 phút.

de-thi-tot-nghiep-thpt-vat-ly-anh-1-voh.com.vn

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-1

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-2

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-3

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-4

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-5

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-6

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-7

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-8

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-9

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-10

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-11

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-12

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-13

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-14

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-15

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-16

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-17

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-18

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-19

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-20

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-21

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-22

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-23

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-24

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-25

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-26

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-27

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-28

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-29

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-30

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-31

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-32

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-33

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-34

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-35

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-36

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-37

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-38

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-39

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-40

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-41

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-42

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-43

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-44

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-45

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-46

voh.com.vn-de-thi-thu-vat-ly-47
Người biên soạn:

Giáo viên Trần Văn Lượng (Tổ Vật lí – Công nghệ)

Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông.

Xem hướng dẫn giải đề thi thử thpt môn Vật Lý - Mã đề 102


ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 MÔN VẬT LÝ - Mã đề: 103

Thời gian làm bài: 50 phút

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-0

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-1

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-2

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-3

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-4

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-5

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-6

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-7

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-8

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-9

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-10

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-11

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-12

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-13

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-14

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-15

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-16

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-17

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-18

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-19

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-20

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-21

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-22

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-23

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-24

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-25

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-26

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-27

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-28

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-29

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-30

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-31

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-32

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-33

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-34

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-35

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-36

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-37

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-38

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-39

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-40

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-41

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-42

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-43

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-44

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-45

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-46

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-47

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-48

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-49

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-50

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-51

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-52

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-53

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-54

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-55

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-56

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-57

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-58

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-59

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-60

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-61

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-62

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-63

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-64

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-65

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-66

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-67

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-68

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-69

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-70

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-71

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-72

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-73

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-74

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-75

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-76

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-77

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-78

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-79

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-80

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-81

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-82

voh.com.vn-de-thi-thu-ly-lan-3-83

Người biên soạn:

Giáo viên Bùi Trần Đức Anh Thái  - Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến 

Hướng dẫn giải đề thi thử tốt nghiệp thpt môn Vật Lý - Mã đề 103

Xem thêm: