4 nguyên tắc khoa học cần nhớ khi cho bé ăn dặm

(VOH) - Ăn dặm là thời điểm quan trọng đánh dấu sự thay đổi về tiếp nhận dinh dưỡng. Dưới đây là 4 nguyên tắc khoa học cần nhớ khi cho bé ăn dặm: