Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Truyện dài: Mật ngữ rừng xanh (Lê Hữu Nam) - phần 9 (hết)

    (VOH) - “Gần một vạn quân thú đã bị dồn sát tới thung lũng đá, cách bản doanh hơn mười chứ không phải chín dặm như ban đầu. Đồng thời Miên nhận ra, trong trận giao chiến vừa qua, đội quân của cậu đã bị đẩy bật ra ngoài hơn một dặm mà không hề hay biết.

    Được hỗ trợ bởi báo hoa mai Đức Vua và tê giác Mây Xám kinh nghiệm, Miên phải lên phương án phòng thủ cấp tốc. Những con vật nhỏ bé bắt đầu trườn nhanh dưới đất như những người lính thủy đánh bộ, bầy khỉ khẩn trương đu lên các ngọn cây và sau đó cả hai đội binh này sẽ tấn công bất ngờ vào đối phương, nhằm cản bước tiến của chúng” 

     

    VOH Online