028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị

(VOH) - Cũng trong khuôn khổ buổi Lễ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trao tặng tài khoản đọc các tủ sách điện tử cho báo Bình Thuận.

Ngày 7/8, tại trụ sở báo Bình Thuận, tỉnh Bình Thuận, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với báo Bình Thuận tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị, phát triển văn hóa đọc và trao tặng các tủ sách điện tử.

Việc ký kết này là một hoạt động quan trọng, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị. Thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp, hai cơ quan sẽ phát huy tốt hơn các cơ sở pháp lý và thực tiễn để đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền, giới thiệu những ẩn phẩm có giá trị về công tác tư tưởng, lý luận nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; đấu tranh phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị 1
Lễ ký kết Quy chế phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sách lý luận chính trị, phát triển văn hóa đọc và trao tặng các tủ sách điện tử

Buổi Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan cũng là một sự kiện góp phần quan trọng vào việc truyền thông nhằm lan tỏa mạnh mẽ những giá trị đích thực, trường tồn của văn hoá đọc tại tỉnh Bình Thuận nói riêng và cả nước nói chung.

Cũng trong khuôn khổ buổi Lễ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức trao tặng tài khoản đọc các tủ sách điện tử cho báo Bình Thuận, bao gồm: Tủ sách Chi bộ; Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tủ sách Thanh niên học và làm theo lời Bác.

Việc trao tặng Tủ sách Chi bộ; Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tủ sách Thanh niên học và làm theo lời Bác là hoạt động có ý nghĩa, góp phần cung cấp nguồn tài liệu giúp cán bộ, đảng viên tỉnh Bình Thuận có thêm nguồn sách tham khảo, nghiên cứu, học tập. Đồng thời, đây cũng là hoạt động góp phần đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần hơn với bạn đọc; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thời gian tới, sẽ tiếp tục cập nhật thêm các sách mới vào các tủ sách điện tử  để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao trình độ nhận thức, lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; cũng như đem đến cho bạn đọc những ấn phẩm có giá trị một cách nhanh chóng, trọn vẹn nhất.