Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, nâng cao ý thức của từng đảng viên

  (VOH) - Quận ủy Bình Tân vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm công tác đấu tranh phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng...

  Ngày 5/4, Quận ủy Bình Tân tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm công tác đấu tranh phòng chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng và chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (2017 - 2018).

  Để phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng, cần có sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, nâng cao ý thức của từng đảng viên, ra sức phát huy sức mạnh nội lực của từng tổ chức Đảng...

  Đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, nâng cao ý thức của từng đảng viên

  Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tặng giấy khen các cá nhân điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh: quanbinhtan

  Đối với chống âm mưu diễn biến hòa bình, các tổ chức Đảng, chính quyền và từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang (gọi chung là cán bộ, đảng viên) phải hiểu rõ thực chất tình hình, diễn biến của từng điểm nóng phát sinh, để từ đó chủ động có biện pháp phù hợp nhằm hạn chế thấp nhất tình huống gây bức xúc, chao đảo tư tưởng trong lực lượng công nhân, lao động, những người từ nơi khác đến sinh sống trên địa bàn quận Bình Tân.

  Ngoài ra, các tổ chức Đảng, chính quyền cần thường xuyên, liên tục nắm rõ tư tưởng của cán bộ, đảng viên để giáo dục, uốn nắn kịp thời (nếu có sai lệch), không để những thế lực thù địch lợi dụng kích động, gây chia rẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

  Bá Tuấn