028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Đưa Nghị quyết 35 đi vào cuộc sống

(VOH) - Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng đã thành lập Ban chỉ đạo 35, nhanh chóng thực hiện hai tập tài liệu tham khảo phát hành đến cấp ủy các cơ sở đảng, đến các thành viên của ban chỉ đạo 35.

Trong Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Ban Tuyên giáo Thành ủy vừa tổ chức mới đây, đối với việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của địch trong tình hình mới và Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên internet và mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh đã được các cơ quan, đơn vị triển khai mạnh mẽ, quyết liệt tại đơn vị mình. 

Để đưa Nghị quyết 35 đi vào cuộc sống, tại Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng đã thành lập Ban chỉ đạo 35, nhanh chóng thực hiện hai tập tài liệu tham khảo phát hành đến cấp ủy các cơ sở đảng, đến các thành viên của ban chỉ đạo 35. Bao gồm Tập tài liệu hệ thống các văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành ủy, Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết 35 và Đề án 05, 15 văn bản của Đảng Nhà nước, triển khai các qui định về trách nhiệm sử dụng internet, mạng xã hội, bảo vệ bí mật nhà nước và Tập tài liệu tham khảo gồm 25 bài viết có tính hệ thống và lí luận sâu sắc của các chuyên gia, nhà nghiên cứu về vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Bà Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí Thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng nói thêm các công tác đã thực hiện thời gian qua: "Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã lãnh đạo các chi bộ nghiên cứu và tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nhận diện đúng những biểu hiện và các giải pháp của chi bộ đảng bộ để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc, sai sự thật trên internet và mạng xã hội. Giới thiệu đến cấp ủy, cơ sở đăng tải trên trang cộng đồng Hoa bàng vuông các phim phóng sự, để nhận diện các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc".

Nghị quyết 35, thông tin độc hại, mạng xã hội, ngày 1 tháng 2 năm 2021
Cần ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc sai sự thật trên internet và mạng xã hội. Ảnh minh họa; daidoanket.vn

Còn tại địa bàn Quận 1 đến nay đã có 100% các cơ sở đảng trên địa bàn quận đã xây dựng kế hoạch, và tổ chức triển khai quán triệt Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ Quận. Trong đó nhấn mạnh tác hại nghiêm trọng của việc lợi dụng internet, mạng xã hội để hoạt động chống phá các thế lực thù địch, chỉ rõ để cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận diện các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, sai sự thật trên internet, mạng xã hội. Đồng thời đã xác định cụ thể những nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong hệ thống chính trị của Quận.

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư thường trực Quận ủy – Trưởng Ban chỉ đạo 35 Quận ủy Quận 1 nói về phương hướng đẩy mạnh công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của địch trong tình hình mới và Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên internet và mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. "Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, trong cán bộ đảng viên quần chúng Nhân dân. Thường xuyên củng cố kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo 35 Quận 1 và tổ thư kí giúp việc Ban chỉ đạo. Lực lượng cộng tác viên 35 của Quận 1 để đáp ứng nhu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục phối hợp đăng tải tin, bài viết phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tuyên truyền thông tin tích cực trên trang cộng đồng Cột cờ Thủ ngữ và các trang cộng đồng tại các địa phương", bà Nga cho biết thêm.

Trong năm 2020, ngành tuyên giáo Thành phố đã đạt được nhiều thành tựu, đảm bảo được kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất; góp phần đổi mới nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, nâng cao hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn thử thách, nhất là đại dịch Covid-19 tác động sâu sắc đến kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Dẫu rằng còn đó nhiều khó khăn nhưng ngành tuyên giáo vẫn đảm bảo được kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất; góp phần đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái của địch trong tình hình mới và Đề án 05 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên internet và mạng xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đó cũng là nội dung mà Ban tuyên giáo Thành ủy đã xác định là một trong những trọng tâm trong năm 2021 này. Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, nhấn mạnh: "Mở rộng lực lượng củng cố, phát huy đội ngũ chuyên gia trên các lĩnh vực tuyên giáo. Vận hành có hiệu quả cơ chế thông tin trao đổi hai chiều, giữa cơ quan thường trực ban chỉ đạo 35 Thành ủy với trung ương, với các đơn vị chức năng Thành phố, và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 cấp cơ sở. Đổi mới nâng cao tính chất hoạt động của cụm thi đua ngày càng hiệu quả thực chất hơn. Duy trì tăng cường các hoạt động kết nối, giao lưu giáo dục truyền thống trong đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Chú trọng phát hiện tuyên dương, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, giải pháp hay về công tác tư tưởng văn hóa".