028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Xây dựng Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động thiết thực

(VOH) – Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã có chỉ đạo cần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động thiết thực.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Do đó, trong năm 2021, Ngành tổ chức xây dựng Đảng cần chủ động hơn nữa, vượt qua khó khăn, đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, nâng cao năng lực tham mưu, tiếp tục đổi mới, sáng tạo giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Văn Nên
Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ảnh: ttbc-hcm.gov.vn

Để tham mưu giúp cấp ủy cụ thể hóa, xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng trong các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và Thành ủy, đặc biệt là chuẩn bị nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ngành tổ chức xây dựng Đảng cần chủ động hơn nữa, vượt qua khó khăn, đề cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế, nâng cao năng lực tham mưu, tiếp tục đổi mới, sáng tạo giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm một số công việc:

- Trước hết, tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết lần thứ XI Đảng bộ thành phố đã và đang triển khai. Tăng cường kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện tại các địa phương, cơ quan, đơn vị; tập trung cho các nội dung trọng tâm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội đã xác định, góp phần sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động thiết thực và kết quả thực hiện cụ thể có thể đo lường, đánh giá được. 

- Thứ hai, năm 2021 là năm diễn ra bầu cử, chúng ta phải tập trung lo tốt  công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bởi vì đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của Nhân dân thành phố nói riêng và cả nước nói chung, Ban Tổ chức Thành ủy với chức năng của mình, cùng với các Ban tổ chức cấp ủy cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình, quy định cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV; bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phồ Hồ Chí Minh; đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị số 45 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 03 ngày 14 tháng 01 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đây là việc trọng tâm trước mắt chúng ta phải tập trung lo.

- Thứ ba, tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, Trung ương 4 XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời khen thưởng, biểu dương những tấm gương đảng viên tiêu biểu, đồng thời nhắc nhở những đảng viên thực hiện chưa tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp để từng chi bộ thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là công tác giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên; khâu này có ý nghĩa và tầm quan trọng của nó, để chúng ta quan tâm về mặt công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức đối với từng cán bộ, đảng viên.

- Thứ tư, trong phần đánh giá của báo cáo tổng kết, các đồng chí đã nhận định công tác cán bộ còn hạn chế, khó khăn như thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi; công tác đánh giá cán bộ có mặt chưa sát thực tế; điều này tôi rất quan tâm, tôi muốn là chúng ta có sự nỗ lực, cố gắng tìm lời giải, tại sao công tác phê và tự phê bình còn hình thức, còn nể nang, chưa thực hiện đúng chất lượng của cuộc phê và tự phê bình giống như tinh thần chỉ đạo, trở thành nguyên tắc của đảng.

Tại sao công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, và là một công việc hiện nay chưa đạt theo yêu cầu mong muốn, thì Ngành Tổ chức phải tìm lời giải để từng bước khắc phục hình thức trong phê và tự phê bình, trong sinh hoạt chi bộ. Chúng ta nói nâng cao chất lượng sinh hoạt nhưng cũng còn nhiều nơi còn làm hình thức lắm.

- Thứ năm, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành. Kịp thời làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động bởi việc sắp xếp lại.

- Thứ sáu, Ban Tổ chức Thành ủy, ban tổ chức cấp ủy cần nâng cao năng lực tham mưu giúp cấp ủy tổng kết thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng; qua đó đúc kết kinh nghiệm, đề ra những giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, đề cao tự phê bình và phê bình.