Học Bác gắn với tiêu chí "Tiết kiệm - Chủ động - Hợp tác - Chia sẻ - Trách nhiệm"

(VOH) - Sáng 17/5, LĐLĐ Quận 5 sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, sơ kết phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo". 

Qua phát động, mỗi cán bộ, công nhân viên chức lao động học Bác bằng những việc làm cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả công việc tại cơ quan, đơn vị,  doanh nghiệp; nâng cao chuẩn mực đạo đức, lối sống theo tiêu chí "Tiết kiệm - Chủ động - Hợp tác - Chia sẻ - Trách nhiệm".  Cũng từ học Bác, công nhân viên chức lao động gắn với thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo.

Học Bác gắn với tiêu chí

Những gương điển hình được tuyên dương.

Kết quả trong năm qua có 245 công trình, sản phẩm mới với tổng giá trị đầu tư là 215 tỷ đồng, tiết kiệm và làm lợi 19 tỷ đồng.

Dịp này,  LIên đoàn Lao động Quận 5 đã tuyên dương 198 tập thể, cá nhân điển hình trong thi đua lao động giỏi và học Bác.