028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên 2018

(VOH) - Ngày 31/5, Ban Tổ chức Trung ương có thông báo ban hành Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2018.

Theo đó, Thực hiện Kế hoạch số 129 - KH/BTCTW, ngày 14-3-2018 về “Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018” và Kế hoạch số 131-KH/BTCTW, ngày 19-3-2018 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ II I– năm 2018, trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Báo Nhân Dân, Ban Tổ chức Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đối với phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và một số địa phương.

Kế hoạch tập huấn này nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức, cập nhật những quan điểm mới, những vấn đề cần quan tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng trên cơ sở đó làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tổ chức xây dựng Đảng, gắn với nâng cao chất lượng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng.

Nội dung tập huấn là những thông tin mới, cơ bản, toàn diện về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm phục vụ thiết thực cho công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và sáng tác tác phẩm báo chí tham dự Giải Búa liềm vàng. Những phóng viên, biên tập viên tham dự tập huấn là những người chưa tham dự tập huấn trong năm 2017.

Đối tượng tập huấn là đại diện lãnh đạo cơ quan báo chí và bộ phận trực tiếp phụ trách công tác biên tập tin, bài về xây dựng Đảng, phóng viên, biên tập viên chuyên trách tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng của các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và một số địa phương.

Đợt tập huấn sẽ đi vào nội dung 5 chuyên đề gồm: Tổng quan về Đảng, công tác xây dựng Đảng và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng Đảng hiện nay; những nội dung mới về xây dựng Đảng ở Đại hội XII và một số vấn đề về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay; những vấn đề mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ Đại hội XII đến nay; về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và vấn đề nhân dân tham gia xây dựng Đảng; những nội dung trọng tâm tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Các học viên dự tập huấn cũng sẽ đi thực tế tại một địa phương, tham quan mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến về công tác xây dựng Đảng của một số đảng bộ cấp huyện hoặc cấp trên cơ sở. Thời gian khóa tập huấn kéo dài từ 5 - 6 ngày trong tháng 6/2018.