028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Chính trị-Xã hội

“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

(VOH) - Buổi tọa đàm giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2022) và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022); vào chiều 31/8, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Quận uỷ quận Phú Nhuận tổ chức giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng thời, đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2022).

Một số vấn đề lý luận & thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở VN 1

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm giới thiệu tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tiến sĩ Thân Ngọc Anh – Trưởng khoa Triết học, Học viện Chính trị Khu vực II đã có nhìn nhận tác phẩm đã bao quát toàn bộ vấn đề liên quan đến chủ nghĩa xã hội, là khái niệm, đặc trưng của chủ nghĩa xã hội hay đặc điểm đặc trưng xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hay thành tựu của hơn 35 năm đổi mới. “Cuốn sách trình bày rất rõ rất nhiều vấn đề, rất nhiều mảng khác nhau nhưng khi triển khai tại các địa phương cần vận dụng vào phát triển kinh tế, tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường vì Tổng Bí thư đã nói rõ trong sách. Chúng ta phải cụ thể hóa tất cả quan điểm nội dung đó vào phát triển kinh tế, ổn định xã hội, vào lĩnh vực văn hóa, an ninh quốc phòng. Về vấn đề công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền địa phương cũng như công tác đối ngoại hiện nay. Cho nên vì vậy, quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay xác định toàn diện các lĩnh vực, vận dụng tư tưởng của tác phẩm. Đồng thời phải giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ đảng viên thực hiện và có giám sát, có kiểm tra để xem mặt được, mặt hạn chế và tìm cách khắc phục”, Tiến sĩ Thân Ngọc Anh chia sẻ thêm.

TS. Nguyễn Trinh Nghiệu - Giảng viên Khoa Triết học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định cuốn sách là một tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. “Tôi tâm đắc nhất là bài viết. Ở bài viết này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra những vấn đề, khía cạnh từ thực tiễn của Việt Nam. Đồng thời tập trung trả lời những câu hỏi như: Chủ nghĩa xã hội là gì, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa…” TS. Nguyễn Trinh Nghiệu bày tỏ.

Tại buổi tọa đàm, Tiến sĩ Thân Ngọc Anh cũng cho rằng: tác phẩm đã chỉ ra những vấn đề rất cơ bản và cũng rất thực tế: “Toàn bộ cuốn sách của Tổng Bí thư, 29 bài viết, trong đó bài đầu tiên nhấn mạnh về chủ nghĩa xã hội, vấn đề khái quát lí luận chung. Còn 28 bài còn lại đi vào những vấn đề rất cụ thể, bỗ trợ cho nhau. Cho nên tôi thấy NXB Chính trị quốc gia Sự thật rất khoa học trong cách sắp xếp các nội dung đó. Khi đọc sách tôi thấy có nhiều nội dung tôi tâm đắc. Tôi ví dụ như từ trước đến nay chưa có ai trả lời cho câu hỏi chủ nghĩa xã hội là gì. Nhưng Tổng Bí thư đã trả lời cho câu hỏi chủ nghĩa xã hội dưới 3 góc độ khác nhau. Bên cạnh đó Tổng Bí thư chỉ rõ bản chất của chủ nghĩa xã hội với 8 đặc trưng hiện nay”.