028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Nâng cao vai trò của người đứng đầu trong công tác vận động nhân dân

(VOH) - Thành ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế đã ban hành gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị

Chiều 25/3, Thành ủy TPHCM tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 290 ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị khóa X và quyết định số 489 ngày 16/7/2011 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tham dự có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương. 

Nâng cao vai trò của người đứng đầu trong công tác vận động nhân dân 1

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai cho biết, thực hiện Quyết định số 290 và Quyết định số 489, Thành ủy và cấp ủy các cấp đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế đã ban hành gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Cùng với đó, quan tâm chỉ đạo giải quyết những bức xúc, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của Nhân dân.

Các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân; Thực hiện nghiêm túc việc lấy ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; Tập trung chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho Nhân dân; Vận động được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào thi đua “ Dân vận khéo”.

Một số kết quả nổi bật trong 10 năm thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh: chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  công tác cải cách hành chính và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

"Cấp ủy các cấp luôn xác định công việc vận hành của hệ thống chính là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, do đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế gắn với thực hiện các quyết định, chủ trương khác của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận. Hệ thống dân vận các cấp, nhất là cấp quận, huyện phát huy tốt vai trò chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; tích cực, sáng tạo trong công tác hướng dẫn, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế ở cấp mình."

Về công tác dân vận chính quyền gắn với cải cách hành chính, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, lấy yếu tố “con người” là trung tâm, nâng cao chất lượng môi trường sống và làm việc của người dân; Công khai minh bạch thủ tục hành chính; Xây dựng hình ảnh chính quyền TP phục vụ nhân dân, thân thiện, nhanh chóng, hiện đại; Đổi mới nâng cao năng lực quản trị, năng lực lãnh đạo các cấp trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh; Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trên địa bàn TP, lấy tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả: "Nhìn chung, trong thời gian qua, nhận thức về dân chủ và công tác dân vận của chính quyền, của cán bộ, công chức, viên chức, các tầng Nhân dân thành phố được nâng lên rõ rệt. Quyền làm chủ của Nhân dân được tôn trọng và bảo đảm, các hình thức dân chủ được phát huy, dân chủ trực tiếp được mở rộng, tạo điều kiện để Nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức."

Chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận  của hệ thống chính trị là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Do vậy, Thành ủy TPHCM cần tiếp tục thực hiện nghị quyết 290 gắn với nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII, nghị quyết đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, để đưa công tác vận động nhân dân trong nhiệm kỳ tới hiệu quả, sát thực tiễn tình hình thành phố: "Đề nghị các đồng chí tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, trong toàn hệ thống chính trị về công tác vận động nhân dân; Tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn vai trò của nhân dân và tầm quan trọng của công tác vận động nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ của Thành phố; Nâng cao vai trò của người đứng đầu trong công tác vận động nhân dân; Người đứng đầu rất quan trọng, làm tốt hay chưa tốt là do người đứng đầu."

Nâng cao vai trò của người đứng đầu trong công tác vận động nhân dân 2

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý một số vấn đề cần tập trung trong thời gian tới là: các cấp ủy đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn các quan điểm nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Người đứng đầu từng địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, đảm bảo hiệu quả, thực chất. thực hiện các mục tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra về phát triển kinh tế- xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân,thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu công tác dân vận trong tình hình mới; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, công nhân lao động và các tầng lớp Nhân dân phù hợp với tình hình và xu thế hội nhập hiện nay: "Với những vấn đề đặt ra gắn với thách thức trong tình hình hiện nay, tôi tin tưởng rằng công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố tiếp tục không ngừng đổi mới, nhanh nhạy với xu hướng phát triển của xã hội, kịp thời nắm bắt thời cơ; Quyết liệt chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có tính chuyên nghiệp cao; Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị thành phố là một cán bộ làm công tác dân vận tích cực và hiệu quả nhất; đồng thời phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực thu hút được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố."

Nâng cao vai trò của người đứng đầu trong công tác vận động nhân dân 3

Các tập thể nhận bằng khen của Ban Thường  vụ Thành ủy TPHCM. 

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy trao bằng khen cho 58 tập thể có thành tích tốt trong triển khai quyết định 290 của Bộ Chính trị và quyết định 489 vùa Ban Thường vụ Thành ủy.