028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức TPHCM

Nét văn hóa rất quý của nhân dân thành phố là sự đoàn kết, tình nghĩa, hào sảng

(VOH) - Chiều 3/6, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo TW có buổi khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ năm 2022 tại TPHCM.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm làm trưởng đoàn. Tiếp đoàn có: Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê…

net-van-hoa-rat-quy-cua-nhan-dan-thanh-pho-la-su-doan-ket-tinh-nghia-hao-sang-voh.com.vn-anh1
Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: hcmcpv)

Báo cáo tại buổi làm việc, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết: sau 13 năm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng và phát triển môi trường văn hóa, hoạt động văn hóa, chú trọng xây dựng văn hóa cơ sở. Đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật của phố phát triển đa dạng, phong phú, theo hướng xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức cấp ủy về vị trí vai trò của văn hóa, phát triển văn hóa xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho Thành phố phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; rà soát đánh giá kết quả thực hiện các chương trình hành động của Thành ủy; tập trung triển khai toàn diện đồng bộ về văn hóa, đời sống văn hóa, các thiết chế văn hóa. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ.

"Có cơ chế, tạo điều kiện phát huy vai trò các hội VHNT Thành phố và đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực hưởng ứng sáng tác nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các tác phẩm có giá trị văn hóa cao về kết quả công cuộc đổi mới, phát triển của Thành phố, góp phần hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Từ tác phẩm này sẽ giới thiệu, quảng bá các tác phẩm VHNT có giá trị, nhất là các tác phẩm đoạt giải cao trong cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bảo tồn phát huy các di sản, các di tích văn hóa, phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật đặc trưng Nam bộ", Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nói thêm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải khẳng định: Truyền thống yêu nước, đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính và Nhân dân thành phố tiếp tục được bồi đắp, phát huy; lòng nhân ái, tình yêu đồng bào, đồng chí được tiếp tục vun đắp và phát triển. Đức tính nghĩa tình từng bước trở thành nét văn hóa phổ biến, đặc trưng của người dân thành phố. Cán bộ, đảng viên, người lao động Thành phố tích cực hưởng ứng các hoạt động chăm lo, giúp đỡ gia chính sách, người nghèo về vật chất và văn hóa.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải: hiện TPHCM đang hướng tới xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tuy nhiên cũng gặp khó khăn trong việc định hình cơ bản không gian văn hóa Hồ Chí Minh, do đó rất cần sự chỉ đạo của cơ quan Trung ương, đặc biệt là Ban Tuyên giáo Trung ương.

"Các kiến nghị với Đoàn là hỗ trợ chính sách đặc thù vì đó sẽ tăng cường xã hội hóa ngành này. Cho nên những vấn đề nào huy động nguồn lực xã hội được, xã hội có thể khai thác được thì Thành phố rất mong muốn, nhưng các qui định về quản lý tài sản công hay các hình thức liên doanh liên kết để khai thác văn hóa giờ gần như ngõ cụt, rất khó nên phải có một qui định pháp luật mới, để khuyến khích xã hội lại", ông Nguyễn Hồ Hải cho biết.

Trong thời gian tới, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm đề nghị Thành ủy TPHCM quan tâm tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ, bổ sung những kết luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vào các Đề án, chương trình hành động của Thành phố. "Chúng ta cần đẩy mạnh chủ trương phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với phát triển hoàn thiện thị trường dịch vụ sản phẩm văn hóa. Mong các đồng chí quan tâm công tác qui hoạch, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, những người có tài năng nghệ thuật cho Thành phố và đất nước. Tạo điều kiện phát huy sức sáng tạo, xây dựng tác phẩm có chất lượng cao, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời kiên quyết xử lý các biểu hiện sai trái trong lĩnh vực văn hóa", ông Lâm đề nghị.