Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp kiểm tra các đơn vị phía Nam

Tin liên quan