Sự kiện:  biển đảo Việt Nam

Người sưu tầm hơn 3.000 bản đồ quý về chủ quyền biển đảo

(VOH) - Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, với Quyển sách “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa" được viết từ mùa xuân 2013 và hoàn thành vào mùa xuân 2014.

Năm 2019 là năm thứ 89 kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2019).

Nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các giới đồng bào và các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể đã có những việc làm cao cả, tốt đẹp mang lại lợi ích cho cộng đồng, đóng góp chung cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Trong đó, có nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, với Quyển sách “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa" được viết từ mùa xuân 2013 và hoàn thành vào mùa xuân 2014.

Biển Đông, biển đảo

Ở tuổi 100, nhưng nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu vẫn còn mẫn tuệ, nhớ như in từng chi tiết và sự kiện về biển đảo, Hoàng Sa, Trường Sa.

Quyển sách có 8 chương, trình bày nội dung liên quan đến lãnh thổ Việt Nam từ đất liền ra biển Đông qua các thời kỳ từ thế kỉ XV đến nay được hội đồng xét chọn trao giải lần này. Với tư liệu lịch sử chắc chắn là những bằng chứng không thể chối cãi đối với những ai còn nghi ngờ về chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và Hoàng Sa – Trường Sa. Để có được những tấm bản đồ quý này, tác giả đã phải công phu sưu tầm hơn 3.000 bản đồ, trong đó có nhiều bản đồ rất hiếm từ các kho lưu trữ cổ của người Pháp ở Paris, cũng như một số nơi khác.

Đây không chỉ là tư liệu khoa học và có giá trị tham khảo vô cùng quý báu cho các nhà nghiên cứu, nhà quản lý ở mỗi nước và trên phạm vi quốc tế quan tâm tới những vấn đề tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra ở Biển Đông mà quyển sách còn là tài liệu quí phục vụ cho việc giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước - đoàn kết, niềm tự hào, lòng tự cường dân tộc Việt cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đánh giá về sáng kiến này, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Ở TPHCM ông là người tập hợp nhiều tư liệu nhất và những tư liệu cổ rất quý để khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đóng góp của ông trong vai trò phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM từ đó ảnh hưởng rất lớn cũng như lan tỏa đến cả nước đối với cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu Tổ quốc”.