Tuổi trẻ Hải đội 302 hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sĩ