Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tuổi trẻ Vùng Cảnh sát biển 3: Tiên phong - Gương mẫu - Đoàn kết - Sáng tạo

  (VOH) - Trong hai ngày 20 và 21/7 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

  Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tá Đỗ Hồng Đó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, các đồng chí trong Đảng ủy Thủ trưởng BTL Vùng. Đại hội còn có sự tham gia của 99 đại biểu, đại diện cho gần 400 đoàn viên thanh niên đơn vị.

  Trong nhiệm kỳ các tổ chức đoàn các cấp trong toàn Vùng đã tổ chức giáo dục, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và rèn luyện đoàn viên thanh niên nâng cao cảnh giác cách mạng và kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu thủ đoạn "Diễn biến hoà bình", “Bạo loạn lật đổ”, "Phi Chính trị hoá Quân đội" của các thế lực thù địch, phản động; chống các biểu hiện “Tự diễn biến”,“Tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề trong toàn đơn vị như: “Thanh niên vững bước dưới cờ Đảng", "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, Người chiến sỹ Cảnh sát biển ,"Phát huy truyền thống cha anh, tuổi trẻ CSB vững vàng nơi đầu sóng", Tuổi trẻ Vùng Cảnh sát biển 3 xung kích, sáng tạo trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “4 tốt, 4 không, 4 chống”; tham gia chương trình công tác Dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân.

  Quang cảnh buổi đại hội

  Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Vùng Cảnh sát biển 3 tập trung triển khai, tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp. đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kịp thời nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên.

  Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn chú trọng phát triển quy mô, đa dạng hóa các mô hình thanh niên tình nguyện, nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trên cơ sở đảm bảo tính rộng khắp, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng lực lượng CSB“Cách mạng, chính quy tinh nhuệ, hiện đại”có tính chuyên nghiệp cao. Góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tư an toàn trên các Vùng Biển đảo được phân công quản lý, bảo vệ vũng chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ Quốc.

  Tin, ảnh: Đức Định/ VOH Online