2021: Phấn đấu kéo giảm từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương do TNGT

Tin liên quan