70 dịch vụ y tế được điều chỉnh giảm giá từ ngày mai 15/7