Bạc Liêu cần đạt giá trị xuất khẩu tôm 1 tỷ USD trong thời gian sớm nhất

Tin liên quan