Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM triển khai tập huấn Nghị quyết 22

  (VOH) - Tại hội nghị giao ban báo cáo viên tháng 10 vừa được tổ chức sáng 23.10, Ban Tuyên Giáo Thành ủy đã triển khai cho đội ngũ báo cáo viên TP với 3 nội dung chính, trong đó có báo cáo nhanh nội dung Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần 8 khóa XI. Qua đó, đội ngũ báo cáo viên của TP, các đảng bộ quận - huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở sẽ triển khai nội dung Hội nghị cho cán bộ, đảng viên trong thời gian sớm nhất.

  Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đã triển khai tập huấn Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Hội nhập Quốc tế trong tình hình mới. Nhấn mạnh những nội dung trọng tâm của nghị quyết 22, Phó Ban Tuyên Giáo Thành Ủy - ông Lê Công Đồng cho biết:
  Hội nghị báo cáo viên sáng nay cũng nêu định hướng tuyên truyền tháng 10, báo cáo kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ TP về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội TP 9 tháng năm 2013 cũng như những diễn biến mới trong khu vực và trên thế giới.

   

  Ngọc Hiếu