Sự kiện:  tin tức trong ngày

Bế mạc Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV sau 20 ngày làm việc

(VOH) – Chiều 14/6, Quốc hội khóa XIV tiến hành bế mạc Kỳ họp thứ 7.

Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Các đại biểu Quốc hội thực hiên nghi thức chào cờ, kết thúc kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Các đại biểu Quốc hội thực hiên nghi thức chào cờ, kết thúc kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại phiên bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết gồm Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7 và Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, trình bày dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng khẳng định: "Quốc hội đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 7 với các nội dung như sau: thông qua 7 luật, cho ý kiến 9 dự án, thông qua 10 Nghị quyết, xem xét báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018 và tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 và các báo cáo khác của cơ quan, tổ chức hữu quan theo nội dung, chương trình kỳ họp".

  Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sau 20 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực: lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Các dự án luật được cho ý kiến tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phục vụ quá trình phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước. Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận xét: "Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được cử tri và nhân dân quan tâm đánh giá cao đã cho thấy các nhóm vấn đề được lựa chọn là xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội; các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, sôi nổi, thu hút sự quan tâm của cử tri… Quốc hội ghi nhận và đề nghị các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành sớm có hành động cụ thể để triển khai những cam kết trong thực tế đạt hiệu quả cao nhất".

Đặc biệt, tại kỳ họp này, Quốc hội tiếp tục có những đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thiết thực trong hoạt động của đại biểu Quốc hội; chương trình làm việc được bố trí hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt theo yêu cầu thực tế, bảo đảm đúng nguyên tắc; không khí làm việc dân chủ, trách nhiệm, xây dựng.... Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: "Quốc hội đánh giá cao trách nhiệm, sự nỗ lực của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp. Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các luật, nghị quyết mới được thông qua… đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, nâng cao hơn nữa hiệu quả thực thi nhiệm vụ để tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn đời sống xã hội để phản ánh, kiến nghị kịp thời với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan, tích cực chủ động hơn nữa trong công tác lập pháp, giám sát.