Bệnh viện tuyến quận đầu tiên cả nước phẫu thuật tim thành công

Tin liên quan