BIS hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước thúc đẩy chuyển đổi số

VOH - Ông Agustin Carstens có chuyến thăm đầu tiên đến Việt Nam trên cương vị Tổng Giám đốc ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS).

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã tiếp ông Agustin Carstens, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS).     

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị BIS tiếp tục nâng cao vai trò của mình trong phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, tài chính ở khu vực châu Á trong đó có Việt Nam, giúp các nước nhanh chóng tiếp cận với các công nghệ mới, bảo vệ an toàn an ninh mạng, hệ thống tài chính toàn cầu.

BIS hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước thúc đẩy chuyển đổi số 1
Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương - Ảnh: Ban Kinh tế Trung ương)

Ông Agustin Carstens đánh giá cao chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường hội nhập quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Ông Agustin Carstens khẳng định, BIS sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng thanh toán, tài chính, thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần cải thiện công tác quản trị, quản lý rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa BIS với các cơ quan của Việt Nam nói chung và Ban Kinh tế Trung ương nói riêng.