Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Bộ Luật lao động mới sẽ có hiệu lực vào ngày 01/05/2013

  (VOH) - Sáng 26/4, tại TP.HCM, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư (ITPC) phối hợp với Sở Lao động- Thương binh & Xã hội và Bảo hiểm Xã hội TP.HCM tổ chức buổi đối thoại giữa Doanh nghiệp và Lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh & Xã hội, lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội TP.HCM.

  Bộ Luật lao động sửa đổi sẽ được áp dụng từ ngày 01/05/2013 thay thế cho bộ Luật lao động hiện hành và sẽ có nhiều quy định mới đối với doanh nghiệp và người lao động. Bộ luật Lao động mới gồm 17 chương, 242 điều. Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa ban hành các nghị định, quy định chi tiết, thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ luật lao động sửa đổi.

  Buổi đối thoại chủ yếu xoay quanh những vấn đề mới trong Bộ luật lao động sửa đổi. Đối với bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp thắc mắc nhiều về chế độ thai sản đối với lao động nữ. Theo bộ luật sửa đổi mới thì người lao động nữ kể từ nay sẽ được hưởng chế độ thai sản 6 tháng. Đối với lĩnh vực lao động, đa số các thắc mắc liên quan đến vấn đề nghỉ hưu, cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài…Đây là cuộc đối thoại thứ 109 của hệ thống đối thoại doanh nghiệp giữa doanh nghiệp với chính quyền TP.HCM.

  Ông Đỗ Văn Khánh- Phó giám đốc Cơ quan Bảo hiểm Xã hội TP.HCM cho rằng: “Việc đối thoại với doanh nghiệp cần phải thường xuyên và phải trực tiếp, để giúp cho doanh nghiệp hiểu rõ những vấn đề thuộc về chính sách, chế độ quy định và cách thức làm sao để không bị ách tắc, từ khâu giải quyết quan hệ lao động giữa doanh nghiệp với người lao động và giải quyết việc thực hiện các chế độ - chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với người lao động”.
   

  Ngọc Cẩm