Bộ Quốc phòng thông tin chính thức về sự cố máy bay tại Yên Bái

Tin liên quan