Bộ trưởng Tô Lâm: Bộ GTVT tiếp tục cho đề xuất nội dung liên quan bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới

Tin liên quan