Buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo thành phố với người dân nằm trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2