Cán bộ nữ giữ những chức danh nào được kéo dài tuổi nghỉ hưu?

(VOH) – Theo Nghị định số 83 từ ngày 20/10/2022, nhiều chức danh lãnh đạo nữ được kéo dài tuổi nghỉ hưu.

Những cán bộ, công chức nữ giữ các chức vụ, chức danh sau được kéo dài tuổi nghỉ hưu, thời gian công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn không vượt quá 60 tuổi:

Phó Trưởng ban, cơ quan Đảng ở trung ương; Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

Thứ trưởng, cấp phó của người đứng đầu cơ quan ngang bộ;

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước;

Phó trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương;

Phó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc trung ương. Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật;

Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Cán bộ nữ giữ những chức danh nào được kéo dài tuổi nghỉ hưu? 1
So với quy định trước, Chính phủ bổ sung nhiều chức danh lãnh đạo nữ được kéo dài tuổi nghỉ hưu.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trưởng ban Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia; Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và TPHCM;

Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

Ủy viên Ban Thường vụ kiêm Trưởng các Ban đảng của Thành ủy TP Hà Nội và TPHCM;

Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy là người dân tộc thiểu số.

So với quy định trước, Chính phủ bổ sung nhiều chức danh lãnh đạo nữ được kéo dài tuổi nghỉ hưu. Nghị định nêu rõ, cán bộ, công chức nêu trên khi được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu ở tuổi cao hơn vẫn tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trong thời gian thực hiện chính sách nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, nếu cán bộ, công chức có nguyện vọng nghỉ làm việc thì được giải quyết chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật.