028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tin tức trong ngày

Cần Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội

(VOH) Ngày 14/12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thảo “Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh"

Nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý hoạt động thông tin trên mạng, đặc biệt là các dịch vụ cung cấp xuyên biên giới, bảo đảm môi trường pháp lý bình đẳng, minh bạch, phù hợp với thực tiễn phát triển của xã hội; xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam.

Ngày 14/12/2018 tại thành phố Hồ Chí Minh Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo “Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn tại Việt Nam”.

Hội thảo Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh

Hội thảo Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội cho nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội, hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh".

Hội thảo có các tham luận và ý kiến bàn luận xoay quanh các nôi dung như: Giải pháp nâng cao tính hiệu quả, khả thi của bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội-Góc nhìn từ lĩnh vực văn hoá. Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội-Góc nhìn từ lĩnh vực Luật học. Vai trò của Hiệp hội Internet Việt Nam trong triển khai, thực hiện bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Mạng xã hội và những ảnh hưởng tới doanh nghiệp...

Việc nghiên cứu, phân tích hiện trạng hoạt động cung cấp, sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam hiện nay, để xây dựng bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Việt Nam, có tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tác động
tiêu cực của mạng xã hội, nâng cao ý thức, các giá trị, chuẩn mực đạo đức của người dùng mạng xã hội tại Việt Nam./.