Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

  (VOH) - Tiếp tục chương trình làm việc của ngày làm việc thứ 2, trong phiên làm việc toàn thể tại hội trường vào chiều 21/10, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

  Theo đó, về cơ bản, đa số ý kiến các đại biểu Quốc hội đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật và tán thành nhiều nội dung của dự thảo. Bên cạnh đó, còn nhiều ý kiến khác nhau về các điều, khoản cụ thể như: Về giám sát văn bản quy phạm pháp luật hay giám sát văn bản; chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn (các Điều 15, 60); hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm (các Điều 18, 19, 63 và 64); giám sát của Thường trực HĐND; giám sát của tổ đại biểu HĐND,…

  Về hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm, đại biểu Phạm Đức Châu - Đoàn Quảng Trị phân tích, lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm là hai hoạt động hoàn toàn khác nhau về quyền lực thực hiện, trách nhiệm, hiệu lực pháp lý và quy trình. Vì vậy, đề nghị, cần xem xét quy định rõ ràng về hai hoạt động này trong Luật.

  Đại biểu Phạm Đức Châu

  Về chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn, ý kiến của nhiều đại biểu cho rằng, để bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện hoạt động của Quốc hội, HĐND ở nước ta và phù hợp với quy định tại Điều 80 của Hiến pháp, quy định như dự thảo Luật (lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn, người bị chất vấn theo hướng Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND xem xét trên cơ sở cân nhắc một cách toàn diện các vấn đề có liên quan) là phù hợp.

  Dự thảo cũng đã sửa đổi, bổ sung quy trình chất vấn và trả lời chất vấn cụ thể hơn để phù hợp với quy định của Hiến pháp, nếu đại biểu chưa đồng ý với việc trả lời chất vấn thì tiếp tục chất vấn lại về nội dung đã chất vấn; người bị chất vấn phải trực tiếp trả lời chất vấn mà không được ủy quyền cho người khác trả lời thay.

  Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Huỳnh Nghĩa - Đoàn TP Đà Nẵng cho rằng:

  Đại biểu Huỳnh Nghĩa - Đoàn TP Đà Nẵng (ảnh: Quốc Dũng)

  Một số đại biểu có ý kiến cho rằng việc lựa chọn nhóm vấn đề để đưa ra chất vấn trước Quốc hội khó bảo đảm sự khách quan, khó phản ánh hết ý chí của đại biểu và của cử tri; đề nghị quy định trách nhiệm của người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp tại phiên họp trả lời chất vấn.

  Về giám sát của Thường trực HĐND, đại biểu Huỳnh Văn Tiếp - Đoàn TP.Cần Thơ đề nghị trong lần sửa đổi này sẽ tiếp tục kế thừa pháp luật hiện hành quy định Thường trực HĐND ở cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã đều có thẩm quyền giám sát.

  Song, về phạm vi giám sát cụ thể của Thường trực HĐND từng cấp sẽ có những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thẩm quyền đã được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương vừa được Quốc hội thông qua và phù hợp với vị trí, vai trò và cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND ở từng cấp.

  Đại biểu Huỳnh Văn Tiếp đề nghị:

  Cũng liên quan đến hoạt động giám sát quy định trong dự thảo Luật, địa biểu Trương Văn Vở - Đoàn Đồng Nai, đề nghị:

  Trước đó, cũng trong phiên làm việc chiều hôm qua 21/10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trình bày tờ trình về dự án Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng và nghe Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội Nguyễn Kim Khoa trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật này.

  Bài, ảnh: Quốc Dũng