Cảnh báo lũ quét sạt lở đất từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận.

Tin liên quan