Chính phủ trình Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TPHCM

(VOH) - Sáng nay, tại Hội trường, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. 

Nghị quyết sẽ quy định thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hồ Chí Minh về quản lý đất đai; quản lý đầu tư; quản lý tài chính - ngân sách; cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý.

Trong tương lai, TPHCM sẽ là đô thị hiện đại ngang tầm khu vực (Ảnh minh họa: K.H)

Trong số những nội dung của dự thảo Nghị quyết, đáng chú ý, về quản lý đất đai, nghị quyết quy định: Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên, nhưng phải đảm bảo diện tích đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ trong mỗi kỳ kế hoạch sử dụng đất.

Về quản lý đầu tư, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của Thành phố theo quy định của Luật Đầu tư công, trừ dự án quy định tại điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật Đầu tư công.

Về quản lý tài chính, ngân sách, Hội đồng nhân dân TPHCM báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn Thành phố và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Đặc biệt, số thu tăng thêm từ các khoản thu do việc điều chỉnh chính sách thu quy định tại khoản 1 Điều này so với quy định hiện hành, ngân sách thành phố được hưởng 100% để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách thành phố và không dùng để xác định tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách thành phố.

Theo nội dung dự thảo, Nghị quyết cũng đề xuất: ngân sách thành phố được hưởng số thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước do UBND TPHCM quản lý và phần thu được từ thoái vốn nhà nước tại các tổ chức kinh tế do Ủy ban nhân dân thành phố làm đại diện chủ sở hữu. Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng nguồn thu này và ngân sách thành phố để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, kể cả đầu tư cho các dự án chống ngập và 02 bệnh viện tuyến cuối của Thành phố. Về quyết định dự toán ngân sách Nhà nước của TP, Chủ nhiệm ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, cho biết Ủy ban Tài chính ngân sách nhất trí.

Sáng nay, Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. (Ảnh: quochoi.vn)

Về cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, dự thảo Nghị quyết quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý và mức lương phù hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt, trong khả năng, phạm vi ngân sách của Thành phố.

Ngay sau khi thông qua tờ trình Dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách để phát triển, các đại biểu thảo luận ở tổ về nội dung này cùng với luật quốc phòng sửa đổi. 

Hữu Nghị