Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chủ nhật (22/5/2016) cả nước sẽ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

    (VOH) - Trong phiên làm việc sáng nay 24/11, với tỉ lệ 92,11% đại biểu tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

    Kết quả biểu quyết thông qua ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 - Ảnh: Q.Dũng

    Theo đó, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên cả nước sẽ được tiến hành trong cùng một ngày là ngày chủ nhật (22/5/2016). Cũng trong phiên làm việc này, Quốc hội biểu quyết và thông qua cơ cấu danh sách nhân sự để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử, các Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

    Quốc Dũng