Chủ tịch Phan Văn Mãi: Thành phố sẵn sàng cho công tác triển khai nghị quyết mới

VOH - Chủ tịch UBND TPHCM cho biết với kinh nghiệm từ Nghị quyết 54, thành phố đã có nhiều bước chuẩn bị để đón nghị quyết mới về cơ chế vượt trội cho TPHCM.

Tại buổi thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chia sẻ thành phố đã rất chủ động sẵn sàng trong triển khai nghị quyết mới một khi được thông qua.

Đánh giá về tác động của nghị quyết, Chủ tịch UBND TP cho rằng hệ thống các cơ chế, chính sách này đã giúp cho thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và từ đây, phát huy được tiềm năng của thành phố. Từ đó thành phố phát triển đúng với vị trí, vai trò của mình và đóng góp vào sự phát triển chung, đặt thành phố như là một đầu tàu, một đầu mối, một đại diện của Việt Nam trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

Việc TPHCM thí điểm cơ chế chính sách mới này, theo Chủ tịch UBND TP, sẽ tạo tiền đề về kinh nghiệm cho quá trình xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật. Chủ tịch Mãi lấy ví dụ “Luật PPP đã có rồi, nhưng nếu thực hiện các cơ chế chính sách ở nghị quyết này thì chắc chắn nó sẽ làm sáng tỏ hơn, nó sẽ làm cho Luật PPP được tổ chức thực hiện trên địa bàn TPHCM hiệu quả hơn”.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: Thành phố sẵn sàng cho công tác triển khai nghị quyết mới 1
Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi - Nguồn: NLĐO

Chủ tịch UBND TP bày tỏ vui mừng khi nội dung cơ chế vượt trội lần này được sự ủng hộ cao. “Lần này các cơ chế, chính sách chúng ta tập trung khơi thông các nguồn lực”.

Các nguồn lực đầu tư xã hội mà Chủ tịch Mãi nêu ra như các hình thức PPP, BOT, BT, các mô hình TOD, phát hành trái phiếu, huy động trực tiếp hay cơ chế chính sách để xây dựng và phát huy hơn nữa công cụ của HFIC với tư cách là một kênh dẫn vốn cho đầu tư. “Nhóm nguồn lực nếu chúng ta làm tốt thì tôi tin rằng TPHCM trong 5 năm tới sẽ huy động được hàng trăm ngàn tỷ đồng cho đầu tư phát triển. Đó là một ý tôi nghĩ cũng nhiều đại biểu, nhiều chuyên gia đã nhìn thấy được và ủng hộ rất mạnh mẽ.”

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhận định thêm trong nghị quyết này, cơ chế chính sách về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một tiềm lực rất to lớn, làm tốt thì sẽ trở thành một động lực mới của phát triển thành phố và của đất nước.

Chủ tịch Mãi nhấn mạnh sự cần thiết chủ động trong tổ chức thực hiện. “Nghị quyết 54 đã cho thấy những kết quả nhất định nhưng vẫn chưa như mong muốn do là cái mới. Với nghị quyết thay thế này, chúng ta đã có kinh nghiệm của Nghị quyết 54.”

Một trong những việc tập trung làm, theo ông Mãi, là tham mưu Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện và phối hợp với các bộ, ngành để xác định cần có những thông tư hoặc những hướng dẫn để triển khai. Công tác này “không phải chờ đến khi Quốc hội thông qua mà ngay từ bây giờ, hằng ngày thì chúng tôi cũng vẫn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định”.

Đây là một điểm thể hiện sự chủ động của thành phố trong việc chuẩn bị triển khai nghị quyết mới.

Chủ tịch Mãi cho biết thêm ngày 19/5 đã ký ban hành kế hoạch phân công chuẩn bị triển khai một khi nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, trong đó thống nhất họp Hội đồng nhân dân trong tháng 7. “Như vậy có 11 việc là phải hoàn thành trong quý II và trình Hội đồng nhân dân trong tháng 7, trong đó có 3 việc về mặt chuẩn bị. Một là chuẩn bị nghị định của Chính phủ. Hai là chuẩn bị chỉ thị của thành ủy. Ba là chuẩn bị một kế hoạch toàn diện của Ủy ban.”

Nếu nghị quyết thông qua, ông Mãi cho biết có thể không cần đợi đến kỳ họp tháng 7, Thành ủy sẽ tổ chức hội nghị để triển khai ngay trong cuối tháng 6.

Ông Mãi cho biết thành phố cũng đã rất chủ động phối hợp với các viện, trường, các chuyên gia, các tổ chức giúp cho thành phố nghiên cứu và triển khai các cơ chế chính sách và sẽ cụ thể hóa để thực hiện ngay từ năm đầu khi nghị quyết được thông qua.

Liên quan đến tổ chức thực hiện, UBND TP đã giao cho Sở Nội vụ xây dựng một đề án nâng cao chất lượng nền công vụ với 6 nhóm nội dung: Tuyển dụng, đào tạo, bố trí, chính sách về thu nhập tăng thêm, chính sách về nhà ở và chuyển đổi số nền hành chính.

“Điều này cho thấy chúng ta có một ý thức là bên cạnh chuyện chúng ta đề xuất những nội dung cơ chế, chính sách, chúng ta phối hợp với các viện, trường, với các lực lượng chuyên gia thì chúng ta củng cố đội ngũ tổ chức thực hiện của mình”, ông Mãi nói.

Ngoài ra, song song với việc chuẩn bị cho nghị quyết mới Chủ tịch Mãi lưu ý thêm cần hướng tới sự cần thiết có Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM hay không.

Tin liên quan