Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chủ trương bầu trực tiếp Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư là đúng đắn, đảm bảo dân chủ bầu cử

    Đến thời điểm này, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư với 68/69 đảng bộ được chọn thí điểm đã tổ chức đại hội.

    Đồng chí Huỳnh Thị Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội Đảng của Thành ủy cho biết: kết quả cho thấy các đại hội thí điểm đã đạt được yêu cầu chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy; chủ trương bầu trực tiếp là đúng đắn, đảm bảo dân chủ bầu cử trong Đảng thông qua bầu trực tiếp các chức danh lãnh đạo ở cơ sở đảng; hầu hết nhân sự cấp ủy mới đúng theo dự kiến; trình độ năng lực, chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên.

    BT