028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
dai-hoi-dai-bieu-hcm
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Công tác thi đua khen thưởng đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội

(VOH) - Ban Thi đua – khen thưởng Trung ương vừa tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành thi đua khen thưởng vào sáng 26/12 tại 63 điểm cầu toàn quốc.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại TPHCM. Ảnh: Minh Hiệp

Đánh giá công tác thi đua khen thưởng năm 2014, bà Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cho biết: Công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã được nâng lên. Phong trào thi đua có nhiều sáng tạo, đổi mới, phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Công tác khen thưởng thực hiện kịp thời, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến có nhiều chuyển biến rõ nét.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tổ chức triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến và thi đua cùng các điển hình tiên tiến, giai đoạn 2014 - 2020” của Chính phủ. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2015, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách thi đua, khen thưởng các cấp.

Tại hội nghị, hơn 10 tham luận của các địa phương, ban ngành, cá nhân điển hình đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thi đua khen thưởng. Là một địa phương đi đầu trong công tác này, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBNDTPHCM cho biết: Phong trào thi đua của thành phố được triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua mang tính truyền thống của thành phố luôn gắn với các sự kiện mang ý nghĩa chính trị, sự kiện lịch sử của đất nước và thành phố, tiêu biểu như: Phong trào vận động quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu tổ quốc”, hội trại “Tự hào 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương khẳng định: Công tác thi đua khen thưởng đóng vai trò quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần giữ vững tốc độ tăng trưởng, giữ vững chủ quyền quốc gia. Năm 2014, trong hoàn cảnh khó khăn chung nhưng công tác thi đua vẫn đạt được những thành tựu đáng kể. Trong năm qua, hội đồng thi đua khen thưởng đã chú ý đến nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học. Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, nhiều ngày kỷ niệm lớn, vì vậy các đơn vị cần đẩy mạnh công tác thi đua phù hợp với từng địa phương, đơn vị, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng.

Minh Hiệp