Công ty PouYuen Việt Nam chi hỗ trợ 689 tỷ đồng cho gần 5.700 NLĐ bị nghỉ việc

VOH – Ngày 7/6, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam – ông Củ Phát Nghiệp cho biết, công ty chi hỗ trợ 689 tỷ đồng cho gần 5.700 người lao động chấm dứt HĐLĐ trong tháng 6-7/2023.

Đợt 1, công ty thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với gần 4.440 lao động kể từ tháng 6/2023 (vào ngày 20/5) và chi hỗ trợ cho mỗi người 0,8 tháng lương cho một năm làm việc. Tổng số tiền công ty hỗ trợ đợt này là 525 tỷ đồng.

Người lao động nhận hỗ trợ cao nhất là 452 triệu đồng; người lao động nhận hỗ trợ thấp nhất là 16,5 triệu đồng. Mức nhận trung bình 118 triệu đồng. 

Công ty PouYuen Việt Nam chi hỗ trợ 689 tỷ đồng cho gần 5.700 NLĐ bị nghỉ việc 1
Công nhân làm việc tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam trong giờ tan ca - Ảnh: TNO

Đợt 2, công ty thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với gần 1.260 lao động kể từ tháng 7/2023 (vào ngày 3/6) và cũng hỗ trợ cho mỗi người một năm làm việc 0,8 tháng lương.

Tổng số tiền công ty hỗ trợ cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đợt này là 164 tỷ đồng.

Trong số đó, người nhận hỗ trợ cao nhất 376 triệu đồng, thấp nhất 15,8 triệu đồng. Mức nhận trung bình 130 triệu đồng

Trước đó, Công ty chi hỗ trợ 275 tỷ đồng cho người lao động sau khi thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 2.300 lao động vào tháng 2/2023.

Người lao động người nhận hỗ trợ cao nhất 379 triệu đồng; thấp nhất 12 triệu đồng; bình quân 130 triệu đồng. Mức nhận trung bình hơn 116 triệu đồng/người.

Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với tổng cộng hơn 8.000 người lao động và đã chi hỗ trợ tổng cộng hơn 964 tỷ đồng.

Nguyên nhân việc chấm dứt hợp đồng với nhiều người lao động từ đầu năm đến nay được doanh nghiệp này cho biết là do gặp khó khăn về đơn hàng từ cuối năm 2022.

Đồng hành cùng doanh nghiệp hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng, UBND TPHCM chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân và các đơn vị có liên quan hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định pháp luật.

Thực hiện kịp thời các chính sách trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề; tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động.

Tin liên quan