Đại hội Công đoàn viên chức TPHCM lần thứ II

(VOH) - Sáng 13/12, Đại hội Công đoàn viên chức TPHCM lần thứ II (nhiệm kỳ 2012-2017) đã diễn ra với sự tham dự của hơn 200 đại biểu. Tham dự đại hội có bà Nguyễn Giang Tuệ Minh. Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động của Công đoàn viên chức thành phố nhiệm kỳ I (2008-2012) là đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh, năng lực đội ngũ công chức, viên chức, lao động xứng đáng là lực lượng đi đầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Đồng thời, công tác tổ chức phong trào thi đua được đẩy mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Qua phong trào thi đua đã có 184 công trình, 352 sáng kiến được triển khai tiết kiệm được hơn 12 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã giới thiệu hơn 4.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng và đã kết nạp 1.078 đoàn viên công đoàn vào Đảng CSVN.

Đại hội đã thống nhất thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 9 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ II (2012-2017). Trong đó tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Tham gia thực hiện 6 chương trình, công trình đột phá của TP.HCM, trong đó tập trung vào 2 chương trình: Cải cách hành chính và xây dựng nguồn nhân lực. Đồng thời, phấn đấu có 100% cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, 100% cơ quan, đơn vị đăng ký công sở “Văn minh- sạch đẹp- an toàn”. Phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu 4.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, vận động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Viên chức TP.HCM trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nêu rõ trách nhiệm của Công Đoàn Viên chức thành phố nhiệm kỳ II cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, tham gia vào cải cách hành chính. Ông Trần Thanh Hải phát biểu:

Thay mặt Đảng ủy Khối Dân- Chính- Đảng TP.HCM, ông Nguyễn Hoàng Năng, Bí thư Đảng ủy Khối Dân- Chính- Đảng TP.HCM biểu dương kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm còn tồn tại của Công đoàn Viên chức thành phố nhiệm kỳ qua. Ông Nguyễn Hoàng Năng đề nghị 4 nhiệm vụ trọng tâm Công Đoàn Viên chức thành phố cần quan tâm trong nhiệm kỳ tới là: tiếp tục nhận thức rõ xây dựng đội ngũ công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và chú trọng việc đổi mới phương thức tập hợp công đoàn viên, nâng cao trình độ cán bộ công đoàn. Ông Nguyễn Hoàng Năng nêu rõ:

Đại hội đã bầu 25 đại biểu vào Ban chấp hành công Đoàn Viên chức thành phố nhiệm kỳ II (2012-2017). Ông Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân- Chính- Đảng TP.HCM giữ chức Chủ tịch Công Đoàn Viên chức Thành phố nhiệm kỳ II (2012-2017), ông Nguyễn Tài Mạnh và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức TP.HCM nhiệm kỳ II. Đại hội đã bầu 14 đại biểu dự Đại hội đại biểu Công Đoàn viên chức thành phố, 4 đại biểu dự Công Đoàn Viên chức Việt Nam.

Dịp này, Liên Đoàn Lao động TP.HCM trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công Đoàn Viên chức thành phố ghi nhận những kết quả đạt được của Công Đoàn Viên chức thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua.

Minh Hiệp