Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Đến tháng 6, phải hoàn thành hỗ trợ các hộ kinh doanh du lịch sau sự cố môi trường biển

  (VOH) - Mỗi hộ dân kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và các lĩnh vực khác thuộc ngành văn hóa, thể thao du lịch bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển trong năm 2016 của 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế sẽ được hỗ trợ 2,91 triệu đồng/người/tháng.

  Đó là nội dung văn bản của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho các hộ kinh doanh, người lao động ở lĩnh vực du lịch tại 4 tỉnh nói trên.

  Để đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ được chính xác, UBND các xã, phường ở những địa phương bị ảnh hưởng sẽ hướng dẫn các cá nhân, hộ kinh doanh thống kê mức độ và hậu quả ảnh hưởng, từ đó làm cơ sở để xác định mức đền bù.

  Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng chỉ đạo, việc triển khai hỗ trợ đền bù phải khẩn trương, muộn nhất phải hoàn thành trong tháng 6 năm nay.

  Hữu Nghị