Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đi bộ hưởng ứng năm an toàn giao thông 2012

    (VOH) - Vào ngày Chủ nhật 13/5 tới, Công ty bảo hiểm nhân thọ Great Eastern Việt Nam phối hợp với UBMTTQ Việt Nam TPHCM, Ban An Toàn Giao Thông thành phố, UBMTTQ Quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9 sẽ tổ chức “cuộc đi bộ đồng hành hưởng ứng năm an toàn giao thông - 2012” tại Nhà Văn Hóa Thiếu Nhi Quận Thủ Đức.

    Hơn 3.000 cán bộ, công nhân các doanh nghiệp; nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, đại diện các tổ chức tôn giáo, dân tộc tại Quận Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 và hơn 100 tình nguyện viên của Công ty bảo hiểm nhân thọ Great Eastern Việt Nam tham gia. Mục đích của chương trình nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành vi và trách nhiệm của tầng lớp nhân dân; chấp hành tốt pháp luật giao thông Đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh; ứng xử lịch sự trong giao tiếp nơi công cộng và khi tham gia giao thông.

    Phan Khanh