Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Điều chỉnh đường bộ ven biển đoạn qua Nghệ An

  (VOH) - Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nghệ An.

  Theo đó, Thủ tướng đồng ý điều chỉnh hướng tuyến và tiến độ đầu tư đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nghệ An tại Quy hoạch chi tiết đường bộ Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/ QĐ-TTG ngày 18/1/2010.

  Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tổ chức triển khai việc đầu tư xây dựng đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nghệ An, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

  đường bộ ven biển tại Nghê An

  Điều chỉnh đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nghệ An.

  BT