Đối thoại cùng chính quyền TP tháng 10/2019: ‘Vai trò cộng đồng trong công tác phòng chống dịch’

Tin liên quan