Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Đưa tiêu chí “Cấm hút thuốc lá” vào nội quy cơ quan

    (VOH) - Các cơ quan đơn vị, cần bổ sung tiêu chí “Cấm hút thuốc lá” vào nội quy, quy chế hoạt động và xem đó là tiêu chí xét thi đua cuối năm. Đây là nội dung nằm trong hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong công nhân viên chức lao động và đoàn viên Công đoàn mà Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành.

    Theo đó, các cấp công đoàn cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá để vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động và gia đình gương mẫu thực hiện không sử dụng thuốc lá, tiến tới từ bỏ thuốc lá. Các cấp công đoàn cũng cần lưu ý triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá.


    Mỹ Trang