Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Giải pháp xây dựng trung tâm điều hành giao thông hiện đại

    (VOH) - Ngày 5-11, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đã tổ chức hội thảo giới thiệu giải pháp Xây dựng trung tâm điều hành giao thông hiện đại do Ông Phạm Đông Quân - Hội Khoa học Tự động hóa TPHCM trình bày. Đây là trung tâm điều hành giao thông có sự liên kết qua mạng - giữa trung tâm với người được phục vụ và giữa trung tâm với các đơn vị trực thuộc dưới quyền, từ đó, giúp giải tỏa nhanh chóng các điểm xảy ra ùn tắc thông. Đây là một dự thảo mang tính đột phá, đáp ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước để xây dựng một Chính phủ điện tử.


    Huệ Phương