028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Chính trị-Xã hội

Giao các Bộ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù mới cho TP.HCM

(VOH) - Phó thủ tướng Lê Minh Khái đã giao nhiệm vụ cho từng bộ, cơ quan phối hợp với TP.HCM để xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54 liên quan phát triển TP.HC

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Lê Minh Khái gửi bộ trưởng một số bộ và chủ tịch UBND TP.HCM về việc xây dựng cơ chế, chính sách của nghị quyết mới thay thế nghị quyết 54 liên quan phát triển TP.HCM.

Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách liên quan quản lý đầu tư, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy một số ngành, lĩnh vực đột phá như đầu tư công, cơ chế huy động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài. 

Giao các bộ xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù mới cho TP.HCM 1
Ảnh minh họa

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tổ chức lựa chọn nhà thầu, hỗ trợ, ưu đãi đầu tư, các chính sách liên quan khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, sản xuất bán dẫn, chip, vật liệu mới... 

Bộ Tài chính rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan đến tài chính ngân sách như thuế, phí, lệ phí, thu ngân sách, tạo nguồn cải cách tiền lương, tăng tổng mức dư nợ vay, cơ chế tài chính ngân sách đặc thù khi thực hiện chính quyền đô thị...

Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê và chuyển nhượng "quyền thuê đất", bồi thường bằng việc giao đất, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, gia hạn sử dụng đất...

Bộ Xây dựng rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan quản lý đô thị như điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, thí điểm tách phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai, các dự án đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn...

Bộ Nội vụ rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan đến tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, ủy quyền và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thành lập Sở An toàn thực phẩm, các nội dung phân cấp cho HĐND, UBND, phân cấp, phân quyền, ủy quyền, tổ chức bộ máy TP Thủ Đức...

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì rà soát, xây dựng, hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan quản lý khoa học - công nghệ như chi sử dụng quỹ phát triển khoa học - công nghệ của doanh nghiệp để phục vụ chuyển đổi số.

Quyết định mức thu nhập cho các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của thành phố...

Bộ Tư pháp chủ trì rà soát, xây dựng hoàn chỉnh các cơ chế, chính sách liên quan đến phạm vi hành chính, hướng dẫn TP đánh giá tác động của các cơ chế, chính sách, hoàn thiện hồ sơ theo quy định để trình Thủ tướng, Chính phủ.

Cạnh đó, UBND TP.HCM cũng được giao chủ trì xây dựng cơ chế, chính sách, chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế... kèm theo đề án, đánh giá tác động đầy đủ và hồ sơ liên quan gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

PN