028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 của PGS Hải Sâm về vai trò các thành phần kinh tế

(VOH) - Điều 54 trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 quy định: “Nền Kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật”.

Góp ý cho điều này, Phó Giáo sư Triết học - Hải Sâm đề nghị cần bổ sung và khẳng định “Vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước” để bảo đảm định hướng XHCN của nền kinh tế thị trường ở nước ta”:

Lệ Loan
;