GRDP Đà Nẵng tăng 14,05% xếp thứ 3 cả nước

Tin liên quan