Hà Nội: Ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp một số khu vực

Tin liên quan